Välkommen till Avfall Web!

Inloggning

Under kommunkund finns följande uppgifter:
 • Adm.uppgifter
 • Kunder
 • Mat- och restavfall
 • Grovavfall/ÅVC
 • Förpackningar/returpapper
 • Farligt avfall
 • Slam
 • Plockanalys
 • Ekonomi
 • Medarbetare
Under anläggningskund finns följande uppgifter:
 • Deponier
 • Mellanlager ÅVC
 • Förbränningsanläggningar
 • Komposteringsanläggningar
 • Biogasanläggningar

GDPR

Avfall Sveriges hantering av personuppgifter enligt GDPR, regleras genom vår integritetspolicy, som du hittar på vår hemsida

Om Avfall Web

Avfall Web är Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av avfallsstatistik. Målsättningen är att avfallsverksamheter i Sveriges kommuner ska ha stor egennytta av Avfall Web. Det är kostnadsfritt att använda!

Avfall Web är utvecklat för att kunna ge stöd vid verksamhetsplanering och benchmarking. Genom funktioner som t.ex. urval av rapporter och nyckeltal kan användaren själv utvärdera sin verksamhet. Nyckeltalen kan med fördel användas för att lättare förmedla ut information om verksamheten till personal, ledning och politiker.

Två delar

Avfall Web består av två delar – en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar inklusive återvinningscentraler (ÅVC). Till höger ser du vilka uppgifter som ingår i varje del genom att trycka på Kommunkund respektive Anläggningskund.

Inloggning

Varje kommun/anläggning ansvarar själv för sina användarkonton och har minst en administratör med behörighet att lägga in nya användare. Saknar du användarkonto i Avfall Web kontakta i första hand din kommun/anläggning. När du fått användarkonto i Avfall Web kan du trycka på knappen ”Jag saknar lösenord” här till höger och följ instruktionerna. Vill du veta vem som är administratör i din kommun/anläggning kontakta Jenny Westin via e-post till jenny.westin@avfallsverige.se

Interaktiv handbok

Vill du lära dig mer om Avfall Web? Klicka på länken nedan så får du fram en interaktiv handbok som hjälper dig att komma igång med registreringen och nyttja de funktioner som finns i Avfall Web. Interaktiv handbok

Introduktion till Avfall Web 2.0

Nu lanseras nya rapporter i Avfall Web som ger bättre möjligheter för benchmarking och beslutsstöd. Rapporterna, som utvecklats i Power BI, visualiserar avfallsdata via diagram, kartor och tabeller direkt på skärmen. Det ger snabbare överblick på nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Kolla filmen som ger en introduktion till funktion och användning av BI-rapporterna.